Product image

בסיס הביטקוין

The Bitcoin Standard

בספרו בסיס הביטקוין הכלכלן ס”א עמוס מוביל את הקוראים בין שבילי ההיסטוריה המרתקת של טכנולוגיות הכסף משחר האנושות ועד היום. הוא מברר כיצד רכשו הטכנולוגיות את תפקידן המוניטרי, כיצד איבדו אותו, מה ניתן ללמוד מכך על תכונותיו הרצויות של כסף, ולבסוף, כיצד תוכנן ביטקוין כך שיתעלה על טכנולוגיות אלה. עמוס מבהיר את היתרונות הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והפוליטיים של כסף בטוח על פני כסף לא בטוח. מסגרת רעיונית זו ששורשיה נטועים באסכולת הכלכלה האוסטרית, פותחת פתח לדיון מושכל על תפקידו האפשרי של ביטקוין בכלכלת העתיד הדיגיטלית. ביטקוין, לטענת הספר, אינו רשת תשלומים זולה או מטבע המיועד לפושעים, אלא החלופה של השוק החופשי לבנקים מרכזיים לאומיים, הנושאת השלכות פוטנציאליות עצומות עבור חירות הפרט והשגשוג האנושי. בסיס הביטקוין הוא מקור ידע חיוני עבור מי ששואף להבין את הכסף הדיגיטלי החדש לעומקו.

“בסיס הביטקוין צריך להיות קריאת חובה בחברה המודרנית כולה. הוא מציג נרטיב קצר וקוהרנטי של תיאוריה מוניטרית, היסטוריה של כסף, כלכלה מעשית והשפעת המדיניות הפוליטית על עסקים, על תרבות ועל כלכלה. ייתכן שהספר שוטח את מעלותיו של מטבע חזק ואת סכנותיו של מטבע חלש באופן הטוב ביותר שנראה בספרות העסקית המודרנית עד כה. בסיס הביטקוין גם מפריך במיומנות את המיתוסים של התיאוריה המוניטרית המודרנית ואת הרעיונות הכושלים ששלטו באסכולות הפיאט בכלכלה מתחילת המאה העשרים.”

— מתוך ההקדמה מאת מייקל סיילור, מנכ”ל Microstrategy

“הקדשתי את כל הקריירה שלי ללימוד מחקרים על אודות תיאוריה מוניטרית, בסיס הזהב, מחקר השוואתי של מערכות כלכליות, בנקים מרכזיים והצעות לרפורמות מוניטריות ופיננסיות. הייתי מדרג שבריר קטן מהספרים שקראתי לאורך השנים על כל אחד מנושאים אלה כמצוין. ספרו של ד”ר עמוס, בסיס הביטקוין מטפל מצוין בכל הנושאים הללו, ונוסף על כך מכיל את אחד ההסברים הנאורים והמאירים שיצא לי להיתקל בהם על ביטקוין. זהו חומר קריאה הכרחי עבור המעוניינים להבין את התפקיד שביטקוין עשוי למלא במשטר עתידי של כסף בטוח וחופשי.”

— ד”ר ג’וזף סלרנו, סגן נשיא אקדמי של מכון מיזס ועורך הרבעון לכלכלה אוסטרית

Author
-
Subtitle
-
Publisher
-
Publication date
-
Pages
-

Related Products