Product

Bitcoin: Allt genom 21 miljoner

Vi är alla offer för tidens obönhörliga tand. Vi föds, vi lever och vi åldras. Det är åtminstone vad vi hoppas ska hända, och sedan dör vi.

Ingen människa är miljonär räknat i timmar, ändå offrar vi vår mest värdefulla och begränsade tillgång för att hålla oss kvar i hamsterhjulet ytterligare en dag. 

I sin strävan efter att spara tid upptäckte Satoshi ett nytt, viktlöst och absolut begränsat grundämne. Alla tidstjuvars värsta mardröm. Grundämne noll. Bitcoin.

Det är Bitcoins strikt begränsade utbud som kommer göra oss alla till en ostoppbar kraft.

”För sanningen är att det är vi som är systemet. Varje val och varje handling vi gör förändrar i sin tur vår värld. Det är så idéer vi en gång inte kunde föreställa oss blir till verklighet. En person åt gången.”

- Jeff Booth, mars 2022

Author
Knut Svanholm
Subtitle
N/A
Publisher
Konsensus Network
Publication date
12/12/2023
Pages
165