Product

Bitcoinový Standard

Stěžejní průvodce historií, vlastnostmi, užitím a budoucností bitcoinu.

V Bitcoinovém standardu provází ekonom Saifedean Ammous čtenáře fascinujícím světem dějin peněžních technologií a odhaluje, jak tyto technologie získaly svou peněžní roli, jak o ni přišly, co nás to učí o kýžené podobě ideálních peněz a jak je bitcoin navržený, aby tyto technologie zlepšil. Vysvětlením ekonomických, společenských, kulturních i politických výhod zdravých peněz umožňuje Ammous erudovanou diskuzi o tom, jakou roli by mohl hrát bitcoin v digitální ekonomice budoucnosti. Spíš než měna zločinců nebo široká platební síť je zde bitcoin vylíčen jako decentralizovaná, politicky neutrální a svobodná alternativa k centrálním bankám s velkým potenciálem zlepšení svobody a prosperity jednotlivce. Bitcoinový standard je proto zásadním zdrojem informací pro každého, kdo chce těmto novým digitálním penězům porozumět. 

„Bitcoinový standard by měl být v moderní společnosti povinnou četbou pro každého. Nabízí stručný a ucelený výklad monetární teorie, dějin peněz, praktické ekonomie a-dopadu politiky na byznys, kulturu a ekonomiku. Kniha obsahuje jedno z nejlepších vysvětlení předností silných peněz a nebezpečí slabé měny, které byly dosud v moderní odborné literatuře prezentovány. Bitcoinový standard také mistrně vyvrací mýty moderní monetární teorie a pokřivené ideje, které od počátku 20. století ovládaly fiatovou ekonomickou školu.“

–z předmluvy od Michaela Saylora, generálního ředitele Microstrategy 

„Celou svou akademickou dráhu jsem zasvětil studiu peněžní teorie, zlatého standardu, komparativních peněžních systémů, centrálních bank a zkoumání návrhů měnových a-fiskálních reforem. Pouze zanedbatelné množství knih, které jsem za tu dobu ke zmíněným tématům přečetl, bych označil jako vynikající. Dr. Ammous se ve své publikaci Bitcoinový standard zhostil těchto témat vynikajícím způsobem a podal jeden z nejlepších výkladů bitcoinu, s jakými jsem se kdy setkal. Kniha je nezbytným čtením pro každého zájemce o-pochopení peněžní role, jakou by bitcoin v budoucnu mohl hrát v režimu svobodných a-zdravých peněz.“

–Dr. Joseph T. Salerno, akademický viceprezident Mises Institutu

 

Pages: 336

ISBN 978-9916-697-24-5 (softcover)

ISBN 978-9916-697-26-9 (hardcover)

Translation: Sandra Pavlícková, Tereza Wongova

Publisher: Konsensus Network & Braiins Publishing

Author
Saifedean Ammous
Subtitle
N/A
Publisher
Konsensus Network
Publication date
4/1/2022
Pages
332